9
  • Notice period Calculator

Notice Period Calculator

notice period

De harmonisatie van de statuten van arbeiders en bedienden: de opzegtermijn


De harmonisatie van de statuten van arbeiders en bedienden heeft geleid tot een nieuwe berekeningswijze voor de vaststelling van de duur van de opzeggingstermijn.
Het "Employment, Pensions & Benefits"-team van Laga heeft een online tool ontwikkeld dat de volgende functionaliteiten heeft:

  • de calculator stelt de opzeggingstermijn vast bij ontslag door de werkgever,
  • de calculator stelt de opzeggingstermijn vast voor arbeiders en bedienden die na 1 januari 2014 zijn in dienst getreden,
  • de calculator stelt de opzeggingstermijn vast met inachtneming van de overgangsregels die gelden voor arbeiders en bedienden die vóór 1 januari 2014 in dienst zijn getreden,
  • de calculator bepaalt de eventueel ingekorte opzeggingstermijn die voor sommige arbeiders uit werkgelegenheidsgevoelige sectoren geldt,
  • de calculator berekent de opzeggingsvergoeding voor de bedienden, (?)
  • de calculator berekent de theoretische einddatum van de opzeggingstermijn of de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding (?)Persoonlijke gegevens 

Gelieve de hiernavolgende informatievelden in te vullen om de toepasselijke opzegtermijn te berekenen:

Naam
Datum van indiensttreding (*)
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum van ontslag (*)
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Type werknemer
Calculate


Back to top

Disclaimer 

Read More...

Contacts

Stijn Demeestere
Partner Laga
sdemeestere@laga.be


Renaat Van den Eeckhaut
Partner Laga
rvandeneeckhaut@laga.be


Nicolaas Vermandel
Partner Laga
nvermandel@laga.be


Additional information


 Het Employment, Pensions & Benefits departement van Laga bestaat uit een 20-tal advocaten die bedrijven adviseren over alle aspecten van individueel en collectief arbeidsrecht, sociale zekerheid, pensioenen en incentives. Laga werd door Trends Legal Awards 2014 verkozen tot het beste advocatenkantoor in sociaal en arbeidsrecht omwille van haar pragmatische aanpak, businessbenadering en haar ruimere rol als brede hr-consultant.